Termeni și Condiții

 

 

Drepturi de proprietate intelectuală

Toate drepturile de autor, mărcile şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală din toate textele, imaginile sau alte materiale de pe acest website sunt proprietatea firmei RB 500 FRANCHISES SRL sau sunt incluse cu permisiunea proprietarului de drept. Nu este permisă reproducerea niciunei părţi a acestui website pentru a fi vândută sau distribuită în schimbul unui câştig comercial şi nici nu se permite modificarea sau încorporarea să în orice alte lucrări, publicaţii sau website-uri. Mărcile, logo-urile, caracterele şi alte mărci de serviciu (denumite, colectiv, „Mărci”) ce apar pe acest website aparţin RB 500 FRANCHISES SRL. Este interzisă folosirea/folosirea defectuoasă a Mărcilor ce apar pe acest website, sau în orice alt context pe acest website, cu excepţia celor prevăzute în acest document. Firma RB 500 FRANCHISES SRL îşi va exercită în mod activ drepturile de proprietate intelectuală în toate aspectele protejate de lege.

 

Garanţii şi termeni

Acest website va este oferit „aşa cum este” şi „aşa cum este pus la dispoziţie”. Ne rezervăm dreptul de a restricţiona, suspendă sau înceta, fără notificare prealabilă, în orice moment, accesul dumneavoastră la acest website sau la orice secţiune sau parte a acestuia. Termenii „BLACKCOCK”, „BLACKCOCK COFFEE”, „noi”, „a/al/ai/ale noastră/nostru/noştri/noastre” şi brandurile/mărcile care apar pe acest site se referă la RB 500 FRANCHISES SRL după cum o cere contextul. „Voi/Dumneavoastră” se referă la orice persoană care accesează şi/sau foloseşte acest website.

Acurateţea şi actualitatea informaţiei

Deşi depunem toate eforturile necesare pentru a asigura acurateţea şi integralitatea informaţiei de pe acest website, nu ne asumăm responsabilitatea dacă informaţiile disponibile pe acest website nu sunt exacte sau complete. Orice raportare la materialul de pe acest website se va face pe propriul dumneavoastră risc. Sunteţi de acord că este responsabilitatea dumneavoastră de a monitoriza orice modificări ale materialului şi informaţiilor de pe acest website.

Transmitere

Orice comunicare sau material fără caracter personal transmise acestui website prin poştă electronică sau în alt mod, incluzând aici orice informaţii, întrebări, comentarii, sugestii sau alte informaţii similare vor fi tratate că informaţii neconfidentiale şi nebrevetate. Tot ceea ce transmiteţi sau expediaţi devine proprietatea RB 500 FRANCHISES SRL şi poate fi folosit în orice scop, incluzând, dar fără a se limita la reproducere, dezvăluire, transmitere, publicare, difuzare sau expediere prin poştă.

În plus, RB 500 FRANCHISES SRL este liber să utilizeze în orice scop (incluzând, dar fără a se limita la dezvoltarea, fabricarea, publicitatea şi marketingul produselor) orice idee, lucrare de artă, invenţie, proiect de dezvoltare, sugestie sau concept conţinute în orice comunicare transmisă prin intermediul acestui website. Nici o astfel de utilizare nu implică vreo compensaţie pentru terţii care au transmis informaţia. Prin transmiterea acestor informaţii garantaţi totodată că sunteţi proprietarul materialului/conţinutului transmis, că acest material/conţinut nu este calomnios şi că folosirea să de către RB 500 FRANCHISES SRL nu încalcă drepturile nici unei terţe părţi şi nici o altă lege în vigoare. RB 500 FRANCHISES SR nu are nici o obligaţie de a folosi informaţia primită.

 

Responsabilitate legală

RB 500 FRANCHISES SRL şi /sau orice alte părţi implicate în crearea, execuţia sau prezentarea acestui website în numele nostru nu vor avea nici o responsabilitate legală sau de alt tip pentru nici un fel de daune, costuri, pierderi sau responsabilităţi directe, incidentale, indirecte, speciale sau punitive ce pot rezultă că urmare a accesării, utilizării, incapacităţii de utilizare, a schimbării conţinutului acestui website, sau că urmare a accesării de către dumneavoastră a unui alt website printr-un link de pe acest website sau, în măsură permisă de legislaţia aplicabilă, că urmare a acţiunilor pe care le întreprindem sau nu în urmă oricărui mesaj de poştă electronică trimis de dumneavoastră.

RB 500 FRANCHISES SRL şi/sau orice alte părţi implicate în crearea, execuţia sau prezentarea acestui website nu vor avea nici o responsabilitate de menţinere a materialelor şi serviciilor disponibile prin intermediul acestui website sau de transmitere a unor modificări, actualizări sau a altor comunicate în legătură cu acestea. Orice material de pe acest website este supus modificărilor, fără aviz prealabil.

Mai mult, RB 500 FRANCHISES SRL nu va avea nici o responsabilitate legală sau de altă natură pentru nici o pierdere suferită din cauza virusurilor ce va pot afecta computerul sau orice altă proprietate pentru că aţi folosit, accesat sau descărcat vreun material de pe acest website. Dacă decideţi să descărcaţi vreun material de pe acest website, o faceţi pe propriul dumneavoastră risc. În limita maximă prevăzută de legislaţia aplicabilă, renunţaţi în mod expres la orice pretenţie faţă de RB 500 FRANCHISES SRL sau faţă de reprezentanţii săi, directorii, angajaţii, furnizorii sau programatorii săi, pretenţii ce ar putea rezultă în urmă folosirii sau accesării de către dumneavoastră a acestui website.

Activităţi interzise

Este interzisă întreprinderea oricărui act pe care RB 500 FRANCHISES SRL, la liberă sa alegere, îl poate considera inadecvat şi/sau ar putea fi considerat că un act ilicit sau este interzis de către orice lege aplicabilă acestui website, incluzând dar fără a se limita la:

Orice act ce ar constitui o încălcare atât a confidenţialităţii (incluzând încărcarea de informaţii private fără a avea acordul persoanei în cauză) cât şi a oricărui alt drept legal al persoanei;

Folosirea acestui website pentru a defăima sau calomnia RB 500 FRANCHISES SRL, angajaţii săi sau alţi indivizi, sau comportarea într-un fel care ar putea afecta bună reputaţie a SRB 500 FRANCHISES SRL;

Încărcarea de fişiere ce conţin virusuri care ar putea crea daune proprietăţilor RB 500 FRANCHISES SRL sau proprietăţilor altor persoane;

Afişarea pe sau transmiterea către acest website a oricărui material neautorizat incluzând, dar fără a se limita la, materiale care în opinia noastră ar putea cauza neplăceri sau ar putea fi defăimătoare, rasiste, obscene, ameninţătoare, pornografice sau ilicite, fiind în detrimentul sau încălcând sistemele sau reţelele de securitate ale RB 500 FRANCHISES SRL sau ale terţilor.

Jurisdicţie

Produsele RB 500 FRANCHISES SRL, materialele, ofertele şi informaţiile care apar pe acest site sunt destinate pentru clienţii şi utilizatorii din România. RB 500 FRANCHISES SRL nu garantează că produsele şi conţinutul acestui website sunt compatibile cu sau disponibile în alte locaţii decât România. Va rugăm să contactaţi distribuitorul nostru local pentru a obţine mai multe informaţii despre disponibilitatea produselor în ţară dumneavoastră. Produsele care apar pe acest site sunt doar reprezentări vizuale şi, că atare, acestea nu constituie adevărată lor dimensiune, ambalaj, culoare etc. Dumneavoastră şi RB 500 FRANCHISES SRL sunteţi de acord că orice controverse sau pretenţii provenind din sau în legătură cu folosirea acestui website vor fi guvernate de către legea română şi vor fi înaintate exclusiv instanţelor din Bucureşti, România.

Politică de confidenţialitate

Orice informaţie cu caracter personal sau materiale transmise către acest website se supun prevederilor politicii de confidenţialitate şi protecţie a datelor cu caracter personal de pe acest website.

Mureș, România

+40 725808954

CAFE

Contact

office@blackcockcoffee.ro

Mureș, România

Program

Luni-Vineri

 

09:00 - 16:00

 

BlackCock Coffee © 2021 Toate drepturile rezervate.

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal și Termeni și Condiții și Politica de utilizare Cookie